Захиргааны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа

Сайн байцгаана уу?

Монгол улсын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагын (ОУЭЗХБхамтран хэрэгжүүлсэн “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг боловсронгуй болгох – чадавхи бэхжүүлэх” төслийн 2015 оноос 2016 онд хэрэгжүүлсэн Сургагч багш бэлтгэх сургалтын үеэр Голланд, АНУ-аас ирж хичээл заасан профессоруудын хичээлийг толилуулж байна.

s200_oswald-jansen
Уг сургалт маань 3 өдөр үргэлжилсэн бөгөөд эхний өдөр Голландын Маастрихын их сургуулийн профессор Освалд Жансен “Захиргааны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа” сэдвээр хичээл заасныг сонирхон үзнэ үү: Continue reading →

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий ажиллагаа

Сайн байцгаана уу?

Монгол улсын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагын (ОУЭЗХБхамтран хэрэгжүүлсэн “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг боловсронгуй болгох – чадавхи бэхжүүлэх” төслийн 2015 оноос 2016 онд хэрэгжүүлсэн Сургагч багш бэлтгэх сургалтын үеэр Голланд, АНУ-аас ирж хичээл заасан профессоруудын хичээлийг толилуулж байна.

20120821_lipson_008-300x400

Уг сургалт маань 3 өдөр үргэлжилсэн бөгөөд хоёр, гурав дахь өдрүүдэд АНУ-ын Темплийн их сургуулийн профессор Жонатан Липсон “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий ажиллагаа” сэдвээр хичээл заасныг сонирхон үзнэ үү:
Continue reading →

Гарын авлагууд

Сайн байцгаана уу?

Монгол улсын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагын (ОУЭЗХБхамтран хэрэгжүүлсэн “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг боловсронгуй болгох – чадавхи бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд Сургагч багш нар маань нийт 6 сэдвээр гарын авлага боловсруулсан юм. Гарын авлагуудыг доорх зурганууд дээр дарж PDF хэлбэрээр татаж авна уу?

 1-mediation  1-conflict-management  1-movable-immovable-property
 2-joint-ownership  2-admin-court  2-insolvency