Захиргааны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа

Сайн байцгаана уу?

Монгол улсын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагын (ОУЭЗХБхамтран хэрэгжүүлсэн “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг боловсронгуй болгох – чадавхи бэхжүүлэх” төслийн 2015 оноос 2016 онд хэрэгжүүлсэн Сургагч багш бэлтгэх сургалтын үеэр Голланд, АНУ-аас ирж хичээл заасан профессоруудын хичээлийг толилуулж байна.

s200_oswald-jansen
Уг сургалт маань 3 өдөр үргэлжилсэн бөгөөд эхний өдөр Голландын Маастрихын их сургуулийн профессор Освалд Жансен “Захиргааны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа” сэдвээр хичээл заасныг сонирхон үзнэ үү: Continue reading →

Advertisements

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий ажиллагаа

Сайн байцгаана уу?

Монгол улсын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагын (ОУЭЗХБхамтран хэрэгжүүлсэн “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг боловсронгуй болгох – чадавхи бэхжүүлэх” төслийн 2015 оноос 2016 онд хэрэгжүүлсэн Сургагч багш бэлтгэх сургалтын үеэр Голланд, АНУ-аас ирж хичээл заасан профессоруудын хичээлийг толилуулж байна.

20120821_lipson_008-300x400

Уг сургалт маань 3 өдөр үргэлжилсэн бөгөөд хоёр, гурав дахь өдрүүдэд АНУ-ын Темплийн их сургуулийн профессор Жонатан Липсон “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий ажиллагаа” сэдвээр хичээл заасныг сонирхон үзнэ үү:
Continue reading →

Гарын авлагууд

Сайн байцгаана уу?

Монгол улсын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагын (ОУЭЗХБхамтран хэрэгжүүлсэн “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг боловсронгуй болгох – чадавхи бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд Сургагч багш нар маань нийт 6 сэдвээр гарын авлага боловсруулсан юм. Гарын авлагуудыг доорх зурганууд дээр дарж PDF хэлбэрээр татаж авна уу?

 1-mediation  1-conflict-management  1-movable-immovable-property
 2-joint-ownership  2-admin-court  2-insolvency